Primer Kordež: »Takšna obsodba je tisto, kar si vlada in drža­vljani želijo«

2. Okt 2013 08:03

Pred dobrim letom dni je sodišče Bineta Kordeža, ki medtem že prestaja zaporno kazen, spoznalo za krivega zlorabe položaja in ponareditve poslovnih listin. Ob tem je takratni notranji minister izjavil, da je takšna obsodba tisto, kar si vlada in državljani želijo. In res je prav Bine Kordež že med soje­njem več­krat potar­nal, da je sodi­šče pod pri­ti­skom javnosti.

Leto­šnji zače­tek pre­sta­ja­nja zaporne kazni, tudi nekaterih drugih razvpitih obso­jen­cev in nek­da­njih direk­tor­jev, je bil tako pospre­mljen z odo­bra­va­njem ‘nava­dnih ljudi’ na uli­cah, ob šan­kih in na Twitterju ter spre­mljan v vseh osrednjih TV medijih.

V blogu Finančni periskop pišejo o odnosu splo­šne jav­no­sti do krimi­nala belih ovratni­kov in kako se je le-ta spremenil v zadnjih nekaj letih.

Oznake: , , , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]