Impresum

Izdajatelj: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.
Odgovorni urednik: Rok Čakš
Tehnični urednik: Gregor Krajnc

Uredništvo: Rimska cesta 48 3240 Šmarje pri Jelšah

Elektronska pošta: info(a)drugisvet.com