Impresum

Izdajatelj: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.

Odgovorni urednik: Rok Čakš

Uredništvo: Gregor Krajnc, Rajko Antlej, Bogdan Rahten

Tehnični urednik: Gregor Krajnc

Oblikovna zasnova: Rajko Antlej, Robi Zidar, Leon Čuješ

Uredništvo: Rimska cesta 48 3240 Šmarje pri Jelšah

Elektronska pošta: info@drugisvet.com