Nerazrešljiva pravna zmeda okrog drugega tira, ki preprečuje začetek njegove gradnje

14. Sep 2018 07:07

Poglejmo si nekatere pravne dileme, ki nam jih prinaša Zakon o drugem tiru (ZIUGDT) v svoji trdovratni potrebi zavreči vse, kar je urejenega v naši zakonodaji in v ihti uvesti nov način organizacije gradnje železniške infrastrukture.

Javna železniška infrastruktura je po 2. odstavku 9. čl. Zakona o železniškem prometu grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji določenimi z Zakonom o železniškem prometu in predpisi izdanimi na njegovi podlagi. Takšen status železniške infrastrukture je skladen z 70. čl. Ustave RS, ki določa, da se na javnem dobru lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. Takšna ureditev pravnega statusa grajenega javnega dobra je skladna z ureditvijo statusa javnega dobra v večini evropskih držav. Tudi v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, je železniška infrastruktura grajeno javno dobro, ki ga gradijo v imenu države kot nosilke javne lastnine pristojni državni organi in s katerim v javnem interesu upravljajo in gospodarijo javna železniška podjetja v večinski lasti države.

Za drugi tir Divača – Koper 2. odstavek 9. čl. Zakona o železniškem prometu ne velja, ker Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT, v nadaljevanju zakon) v svojih določbah za 27 km proge Divača – Koper uvaja drugačen status tega grajenega javnega dobra … več (piše: Stanko Štrajn)

Oznake:, , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]