Vsak Slovenec je zadolžen za 15.610 evrov. Je to le ustrahovanje prebivalstva?

14. Mar 2018 13:23

Sedanja predstavitev javnega dolga je zavajajoča, ker skriva namen ustrahovanja prebivalstva, češ vsak Slovenec je zadolžen za 15.610 evrov, treba je uvajati varčevalne ukrepe, izvajati strukturalne reforme, upoštevati EU priporočila, grozi nam trojka … Česar ne povedo, da »javni dolg« med drugim vključuje obseg denarja v obtoku (M1 = gotovina in bančne vloge na v pogled), ki ne more biti in ne bo nikoli izplačan. Je samo bilančna postavka, kjer na aktivi imamo beleženo maso denarja v obtoku, na pasivi pa »dolg«, ki bi ga morali imenovati emisija.

Slovenija je beležila javni dolg v višini 32.248 milijonov evrov. Obseg denarja v obtoku in vlogah na vpogled (M1) pa je znašal 18.081 milijonov evrov, kar je 56 % »javnega dolga«. Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) je dolžna vsaki državi članici evro območja zagotoviti ustrezen obseg likvidnih sredstev v obtoku, to je njena obvezna storitev. Na ta sredstva se ne smejo obračunavati obresti. Ker pa istovetijo likvidna sredstva v obtoku (M1) z dolgovi, si jemljejo pravico, da zahtevajo izplačilo obresti …več piše Črt Tavš

Oznake: , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]