Je vaš šef psihopat?

29. Avg 2012 18:31

Raziskave kažejo, da v pre­te­klih dveh letih število gospo­dar­skih pre­stop­kov po vsem svetu pove­čalo za 13 odstot­kov, večina sto­ril­cev teh dejanj je izha­jala iz vrst viš­jega in naj­viš­jega mene­džmenta, pišejo na Finančnem periskopu. Vzroki naj bi v določeni meri bili tudi v psihopatskih značilnostih,  ki so jih v neki drugi raziskavi odkrili pri  4% pro­u­če­va­nih vod­stve­nih delav­cev, kar je štiri­krat pogo­steje kot v splo­šni populaciji. Psihopati so samo­všečni moj­stri mani­pu­li­ra­nja, pogo­sto inte­li­gen­tni in šarman­tni, zanje pa je značilno neu­po­šte­va­nje moral­nih vre­dnot, odso­tnost empa­tije in obža­lo­va­nja ter pre­pri­ča­nje, da splo­šna pra­vila zanje ne veljajo.

Oznake:, ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]