Podjetja ne bo mogel več odpreti vsakdo

7. Apr 2015 14:53

podjetjeVlada bo sklopu boja proti sivi ekonomiji v DZ kmalu poslala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. Od leta 2008 je bilo ugotovljenih  zelo veliko kršitev v zvezi s plačilom za delo, nastalih v povezavi z ustanavljanjem in prenehanjem gospodarskih družb, zato želi vlada zajeziti nepoštene poslovne prakse. V predlogu zakona bodo med drugim tudi nadgradili omejevanje ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami.

In kdo ne bo smel ustanoviti podjetja?

Med drugim ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne bo mogel postati tisti, ki mu je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma v zvezi z delom na črno pa tudi osebe, ki so bile več kot s 50% udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po  Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju…

Več podrobnosti predstavljajo na blogu Data.

Oznake: , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]