Pogoji za upokojitev v letu 2018

22. Nov 2017 21:40

V letu 2018 se bodo neka­teri upo­ko­ji­tveni pogoji še zao­strili, bli­žamo se koncu pre­ho­dnega obdo­bja, kot ga je opre­de­lil zakon ZPIZ-2. Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez invalidskih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 442.000, kar je 6.000 več kot lani in 9.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi sko­raj 110.000 več kot leta 2007.

Na vsa­kega upo­ko­jenca pride 1,47 zava­ro­vanca, ven­dar so tudi zadnja leta med zava­ro­vance všteti tudi štu­den­tje in dijaki, ki pla­ču­jejo nekaj malega v pokoj­nin­sko bla­gajno od napo­tnic (dejan­sko zgolj napihujejo šte­vilko, da lepše izgleda). Novi upo­ko­ji­tveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli.

Pogoj v letu 2018
Moški (ZPIZ-2)
Žen­ske (ZPIZ-2)
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
59 in 8 mesecev 59 let in 8 mesecev
40 39 in 8 mesecev
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
64 let in 6 mesecev 64 let
20 20
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
65 65
15 15

Če ste izpol­nili pogoje za pri­do­bi­tev pra­vice do pred­ča­sne ali sta­ro­stne upo­ko­ji­tve, a osta­jate zava­ro­vani pri ZPIZ-u, vam pri­pa­dajo nasle­dnje ugodnosti… preverite jih na blogu Finančni periskopkjer najdete tudi informacije glede opomb o zni­že­va­nju sta­ro­stne meje zaradi otrok in slu­že­nja vojaškega roka.

Oznake: , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]