Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante?

6. Jan 2014 14:52

bitcoin1Vir­tu­alni denar bit­coin je krip­to­graf­ska valuta za katero se upo­ra­blja kra­tica BTC. Bitcoin se je ponovno zna­šel v finanč­nih medi­jih, potem ko so 18. novem­bra ameriške vladne agencije na obravnavi na senatnem odboru potr­dile, da gre za »legi­ti­mno menjalno sred­stvo.« Po tej pozi­tivni novici je tečaj valute podiv­jal. V enem samem dnevu je posko­čil za 40 odstot­kov, potem pa za neko­liko manj padel.

Od okto­bra se je vre­dnost BTC, izra­žena v evrih ali ame­ri­ških dolar­jih, več kot potro­jila. Dnevni obseg trgovanja je prej­šnji teden prvi­krat pre­se­gel 500 mili­jo­nov dolar­jev. Graf giba­nja tečaja BTC izkazuje vse značilno­sti špe­ku­la­tiv­nega balona.

O nastanku, lastnostih, pomankljivostih, prednostih, razlogih za uspeh, pričakovanjih, itd., vam ponujajo v tokratnem prispevku v Finančnem periskopu.

Oznake: , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]