Zakaj sploh pla­če­vati obve­zno zava­ro­va­nje, če se uzakonja preskakovanje čakalnih dob?

9. Sep 2015 08:37

zdravstvo1Pred časom je zava­ro­val­nica Vzajemna nao­koli poši­ljala rekla­mne letake za skle­ni­tev nji­ho­vega novega zava­ro­va­nja, ki ga ime­nu­jejo kar Zdravstvena polica. Vsebinsko gle­dano gre pri tem zava­ro­va­nju za pre­ska­ko­va­nje čakal­nih dob, ki so, kot vemo,  pri raznih spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tvah pre­cej dolge.

Pri Finančnem periskopu razlagajo, da bo zavarovanec torej v vlogi, kot da bi bil samo­plač­nik in bo do sto­ri­tve (izva­jalca sto­ri­tve si bo lahko sam izbral v mreži pogod­be­nih par­tner­jev Vzajemne) pri­šel takoj (brez čaka­nja), le da mu ne bo treba pla­čati iz lastnega žepa, pač pa bo stro­šek pokrila Vzajemna.

 

Oznake: , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]