Smo že ujeli leto 2008?

19. Dec 2016 07:07

Ob nadaljevanju dosedanje rasti BDP, lahko nekje sredi naslednjega leta pričakujemo, da bomo po tem kazalcu »ujeli« do sedaj najbolj uspešno leto 2008.

V letu 2017 naj bi torej dosegli realno približno enak bruto domači proizvod kot smo ga v letu 2008, pred nastopom finančne in gospodarske krize, ki se je že leto kasneje odrazila s 7,8 odstotnim padcem dodane vrednosti.

Na osnovi teh podatkov ter tudi primerjave z večino držav Evropske Unije, seveda ne moremo zaključiti drugače kot, da se naša ekonomska politika po letu 2008 ni znala ustrezno odzvati na nastop kriznih razmer. Vseeno pa natančnejši vpogled v gibanje BDP lahko pripelje tudi do drugačnih zaključkov.

Na spodnjem grafikonu tako prikazujem strukturo BDP Slovenije za zadnjih deset let v realnih vrednostih. Gre za številke preračunane na cene 2016, tako da so med seboj primerljive, prav tako pa je nekoliko spremenjen tudi prikaz izdatkovne strukture BDP, ki ga sicer najpogosteje uporabljamo.

Po izdatkovni metodi so običajno prikazane štiri ključne vrste potrošnje ustvarjenega BDP (torej kdo je »kupec« tega kar v državi ustvarimo), potem pa se od njih odšteje še uvoz, da dobimo končno številko BDP. Običajno se uvoz odšteva od izvoza, tako da imamo v uradni strukturi prikaza postavko »saldo blagovne menjave« …več (piše Bine Kordež)

Oznake: , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]