Dražbe Finančne uprave po novem preko spleta

9. Maj 2022 09:04

Prek portala furs.edrazbe.si bo mogoče spremljati objavljene aktualne prodaje premičnin Finančne uprave in tudi sodelovati na javnih dražbah. Prva spletna javna dražba bo izvedena 20. maja 2022.

Portal furs.edrazbe.si je namenjen spletni objavi zarubjenih in ostalih premičnin, ki jih prodaja Finančna uprava po pravilih zakona, ki ureja davčno izvršbo. Na portalu so objavljene spletne javne dražbe, prodaje z zbiranjem ponudb ter javne dražbe.

Hkrati je portal namenjen tudi izvajanju spletnih javnih dražb. Zainteresirani kupci bodo tako lahko do podatkov o prodajah in slikovnega materiala o premičninah, ki se prodajajo, dostopali na enem, varnostno podprtem mestu. Hkrati se bodo s tega mesta tudi prijavili na spletno javno dražbo ter sodelovali na spletni javni dražbi, kjer bodo dražili izbrani predmet prodaje. Draženje bo potekalo anonimno.

Spletni portal zagotavlja sodobnejši način izvajanja prodaj, omogoča večjo dostopnost in sodelovanje na javni dražbi širšemu krogu potencialnih kupcev iz območja celotne države in tujine. Hkrati pa se na ta način zmanjšuje možnost medsebojnega dogovarjanja potencialnih kupcev, ki sodelujejo na »klasični« javni dražbi, ter posledično povečuje učinkovitost prodaj Finančne uprave. Predvsem pa je prodaja mogoča tudi brez neposrednega stika večjega števila oseb, do katerega prihaja pri »klasični« javni dražbi, kar je še posebej pomembno v času, ko veljajo omejitveni ukrepi, ki so posledica nalezljive bolezni COVID-19.

Dva dela portala

Portal furs.edrazbe.si je sestavljen iz dveh delov:

  • del, na katerem se objavljajo prodaje premičnin,
  • del, namenjen izvajanju spletnih javnih dražb, ki potekajo v živo v realnem času.

Del portala furs.edrazbe.si, na katerem se objavljajo prodaje, je odprt oziroma javen. Uporaba odprtega dela portala je mogoča brez registracije oziroma identifikacije na portal (pregledovanje aktualnih objav, iskanje predmetov, ki se prodajajo, spremljanje spletne javne dražbe, itd.).

Kako se registrirati na zaprti del za draženje?

Del portala, ki je namenjen izvajanju spletnih javnih dražb, je zaprt. Dostop do zaprtega dela portala, kjer se zvaja prijava na spletno javno dražbo ter sodelovanje na spletni javni dražbi, je mogoč izključno na podlagi predhodne registracije uporabnika (zainteresiranega kupca in dražitelja).

Registracija je mogoča na dva načina:

  1. preko zunanjega okolja SI-PASS, ki zahteva prijavo najmanj srednjega nivoja varnosti (s pomočjo certifikata enega izmed zaupanja vrednih izdajateljev iz Evropske unije, nameščenega na računalniku, pametni kartici ali pametnem USB ključu), ali preko servisa SMS-PASS. Seznam izdajateljev je objavljen na spletni strani Evropske Komisije (npr. Sigen-CA, Poštar-CA, Halcom, NLB itd.). Več informacij je objavljenih na na strani SI-PASS;
  2. z uporabniškim imenom in geslom ter vsakokratno SMS kodo, ob predhodni potrditvi uporabnika s strani urednika Finančne uprave. To uporabnik izvede z vnosom svojih osebnih podatkov na portal furs.edrazbe.si, pri čemer pridobi posebno kodo (žeton). Nato se mora osebno zglasiti na najbližjem finančnem uradu, kjer uslužbenec Finančne uprave (urednik FURS) dokonča postopek registracije. Pred potrditvijo s strani urednika FURS uporabnik ni registriran na portalu ter se ne more prijaviti na spletno javno dražbo. Registracija je opravljena, ko urednik FURS na podlagi predložitve osebnega dokumenta uporabnika (potni list, osebna izkaznica), preveri njegovo identiteto ter na podlagi vnosa kode uporabnika potrdi registracijo. S potrditvijo uporabnika na portalu furs.edrazbe.si je uporabnik izenačen z uporabnikom, ki se prijavi preko sistema SI-PASS.

Sistem je na voljo 24/7/365.

Več informacij o tem, kako se prijaviti na posamično spletno javno dražbo, kako pristopiti nanjo ter kako na njej sodelovati, lahko pridobite na portalu furs.edrazbe.si.

(prepis celotne novice), vir: gov.si

Oznake:, , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]