Položaj in perspektive turizma

15. Apr 2020 06:30

V trenutnih razmerah se pogosto izpostavlja položaj turizma kot verjetno ene najbolj prizadetih gospodarskih dejavnosti. Zaradi praktično popolne zaustavitve poslovanja, panoga nujno potrebuje pomoč države. S sprejetjem prvega paketa interventnih ukrepov bodo sicer lažje zadihali, a brez dodatne podpore, to ne bo zadosti. Ker pa se pri izpostavljanju te dejavnosti vseeno večkrat tudi precenjuje položaj turizma v celotnem gospodarstvu, pa v nadaljevanju mogoče nekaj podatkov o tem, pa tudi o dolgoročnih vidikih možnosti razvoja turizma.

Nekaj statističnih podatkov o turizmu

Statistično pod pojmom turizem razumemo celotno turistično potrošnjo domačih in tujih turistov. Z vidika spremljanja gospodarstva pa se kot turizem praviloma razume gospodarsko panogo Gostinstvo (oznaka s črko I). Ta panoga obsega dve dejavnosti in sicer:

  •  gostinsko nastanitveno dejavnost (I 55), ki zajema predvsem hotele, kampe in podobno ter ­
  • dejavnost strežbe jedi in pijač (I 56), kar zajema gostilne, restavracije, točilnice in tudi pripravo in dostavo jedi.

Poleg te panoge lahko k turizmu prištejemo še nekatere dejavnosti v drugih panogah kot na primer R 93 – športne dejavnosti ali H 49.392 – obratovanje žičnic, ki pa po obsegu niso tako pomembne.

Celotna panoga gostinstva (podjetja in s.p. – samostojni podjetniki) je imela po oceni v preteklem letu okoli 2 mrd eur prihodkov (brez DDV) ter z 32 tisoč zaposlenimi in samostojnimi podjetniki ustvarila dobrih 800 mio eur dodane vrednosti . S tega vidika ustvari panoga gostinstvo 3,3 % od dodane vrednosti vseh gospodarskih subjektov v Sloveniji. Če pa gledamo dodano vrednost gostinstva v celotnem BDP Slovenije, pa je njen delež 2,5 %…več (piše: Bine Kordež)

V desnem stolpcu (oz. na mobilnikih spodaj) vas vabimo, da odgovorite na anketno vprašanje, kje boste letos dopustovali…
Oznake:,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]