Priseljenci (begunci) kot odrešitev za naše pokojnine?

26. Avg 2015 08:37

syrian-refugeesMedtem, ko je k naši sosedi Madžarski že prišel prvi večji val beguncev, pa v Sloveniji ta val, ki naj bi se po mnenju nekaterih zgodil v roku enega tedna, še pričakujemo. Zaradi ogromnega števila beguncev, ki se pomikajo proti Evropi je večina zaskrbljenih. Spet drugi pa se poigravajo tudi z mislijo, da bi nemara ravno priseljenci (begunci) lahko rešili slovensko pokojninsko blagajno.

“Res je, da je demo­graf­ska situ­a­cija v Sloveniji nedvo­u­mna. Kohorte slo­ven­skih 60-letnikov in 60-letnic so že danes šte­vilč­nejše od kohort 25-letnikov in 25-letnic. To pomeni (neko­liko poe­no­sta­vljeno), da se vsako leto upo­koji več ljudi, kot jih vstopi na trg dela. In tako bo vsaj še 25 let, kajti vse nasle­dnje že rojene kohorte (stare od 1 do 24 let) so manjše od tistih, sta­rih 35 do 60 let.

Toda argumentom o odrešitvi za pokojnine manjka bistveni del: pri­se­ljenci bi, agre­ga­tno gle­dano, pokoj­nin­ski situ­a­ciji pri­po­mo­gli le, če bi bili v času svo­jega biva­nja neto vplač­nik v soci­alni sis­tem in ne neto pre­je­mnik. To pomeni: malo neaktivnih-prejemnikov (otrok, star­cev in brez­po­sel­nih) in veliko zapo­sle­nih (vplač­ni­kov pokoj­nin­skih pri­spev­kov).”

Tre­nu­tno situ­a­cijo obsto­je­čega slo­ven­skega pre­bi­val­stva v nadaljevanju zapisa prikazujejo na blogu Finančni periskop.

Oznake:, , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]