Kako nastane delovno mesto

3. Jul 2016 20:30

delo_Delovna mesta ne padejo z neba, ampak novo delovno mesto nastane, ko nekdo pre­vzame tve­ga­nje, ki je v to vklju­čeno. Gre za tistega, ki založi lasten denar v novo delovno mesto in upa, da se mu bo v pri­ho­dno­sti ta inve­sti­cija povr­nila.

Sandi piše, s kakšnimi vpra­ša­nji se ta nekdo ubada pred zapo­sli­tvijo novega sode­lavca.  Na drugi strani se hitro lahko kaj zalomi — npr. upad pov­pra­še­va­nja, pla­čilna nedi­sci­plina, kon­ku­rent z bolj­šim in cenej­šim pro­i­zvo­dom. Takrat je pod­je­tnik tisti, ki nosi finančne posle­dice, a mora še naprej izpol­nje­vati vse obve­zno­sti, ki jih ima do delav­cev.

Oznake:, , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]