LOTO, nepredstavljivo zanič investicija

15. Okt 2014 13:23

LotoNajpopularnejša igra na srečo pri nas, pa tudi po svetu, je LOTO.

Po raz­i­skavi Fakultete za upo­rabne družbene štu­dije ga naj­manj nekaj­krat letno igra okoli 29% Slovencev, vsi sku­paj so leta 2013 vanj vplačali 74 mili­jo­nov evrov. Marsikdo ima igra­nje lota za neka­kšno inve­sti­ra­nje.

Toda ali to tudi resnično je? Na Finančnem periskopu odgovarjajo, če na loto pogle­damo kot na investi­cijo, je nepred­sta­vljivo zanič: loto igral­cem vrne samo 57 odstot­kov vpla­ča­nega sklada, še pred tem pa si država vzame 9,09 odstot­kov davka na srečke. V vsa­kem krogu lota torej igralci, kolek­tivno gle­dano, 48 odstot­kov vseh vpla­čil vržejo v koš. Že ta poda­tek raz­blini kakršno­koli utvaro o uspe­šno­sti tovr­stnega »nala­ga­nja pri­hran­kov«.

Verjetnost, da bomo zadeli glavni zade­tek, sed­mico, je astro­nom­skih 1 proti 15.380.937. Celo za najmanjši dobitek, šti­rico, je ver­je­tnost nezna­tna, 1 proti 98, in tudi če imamo to srečo, nam šti­rica pri­nese ubo­gih 4 do 6 evrov.

V nadaljevanju pa prikažejo še zanimiv izračun, kaj se dogaja z denar­jem nekega igralca lota, če zanj nameni 20 evrov mesečno.

Oznake:, , , , , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]