Pogoji za upokojitev v letu 2017

7. Dec 2016 08:38

V letu 2017 se bodo neka­teri pogoji za upokojitev še zao­strili, bli­žamo se koncu pre­ho­dnega obdo­bja, kot ga je opre­de­lil zakon ZPIZ-2.

Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez inva­lid­skih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 436.000, kar je 3.000 več kot lani in 8.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi 100.000 več kot leta 2007 (pokoj­nin­skih zava­ro­van­cev pa je sku­pno 840.000, kar je 40.000 manj kot leta 2007).

Na blogu Finančni periskop si lahko ogledate tabelo z novimi upokojitvenimi pogoji, kakor tudi pogoje glede zni­že­va­nja sta­ro­stne meje zaradi otrok in slu­že­nja voja­škega roka.

Oznake: , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]