Tobačni lobi ob svetovnem dnevu brez tobaka uspešen

1. Jun 2016 07:06

kajenje-150x150Zadnji majski dan je med drugim svetovni dan brez tobaka, ki ga spremlja tudi ustrezna kampanja. Sandi pravi, da je v tej luči pri nas izšla obsežna monografija z naslovom Zlati holokavst, ki govori o mani­pu­la­ci­jah tobačne indu­strije, a je bila medijsko komaj kaj odmevna.

Po njegovem si tobačna indu­strija v obdobju pred spre­mem­bami pro­ti­to­bačne zako­no­daje, ki bodo v par­la­mentu obrav­na­vane nasle­dnji teden, na razne posre­dne načine kupuje naklo­nje­nost medi­jev — tudi tako, da si zago­tovi medij­ski mrk glede zanjo nepri­je­tnih vse­bin. Svoje doda še raz­šir­je­nost kaje­nja med novi­narji in ure­dniki, kjer je kadil­cev veliko več kot v splo­šni popu­la­ciji.

Oznake:, , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]