Pogoji za upokojitev in višina pokojnine v letu 2022

25. Dec 2021 16:49

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2022 ostajajo enaki kot 2021. Za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine v letu 2022 mora zavarovanec (moški in ženska) izpolnjevati naslednje pogoje:

  • zavarovanec/ka bo v letu 2022 pridobil/a pravico do starostne pokojnine, če bo dopolnila 60 let starosti in 40 let pokojninske delovne dobe brez dokupa oz. 65 let in 15 let pokojninske delovne dobe
  • če zavarovanec/ka dopolni 40 let pokojninske dobe brez dokupa pred 60 letom starosti, se mu/ji pod pogoji in na način, določen v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, starostna meja 60 let lahko zniža (zaradi skrbi za otroke, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti; znižanje starostne meje je možno tudi zaradi prištete dobe zaradi osebnih okoliščin in beneficirane dobe)
  • pokojnino lahko pridobijo tudi zavarovanci/ke, ki so dopolnili/e 38 let pokojninske dobe brez dokupa in uveljavijo znižanje starostne meje 65 let (zaradi skrbi za otroke največ do starosti 61 let oziroma služenja obveznega vojaškega roka, največ do starosti 63 let)
  • pravice do predčasne imajo zavarovanci/ke, ki dopolnijo 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe (ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa)
  • do vdovske pokojnine mora vdovec oziroma vdova do smrti zakonca dopolniti starost 57 let in 6 mesecev oz. 52 let in 6 mesecev pri čemer nastopi čakalno dobo do dopolnjenih 57 let in 6 mesecev; s 1. januarjem 2022 se zahtevana starost za pridobitev vdovske pokojnine zviša na 58 let (53 let za čakalno dobo)
Višina pokojnine v letu 2022

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 – v nadaljevanju ZPIZ-2I), ki se uporablja od 1. maja 2021, je za zavarovance skrajšal prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z zavarovankami. Zavarovancem se bo tako v letu 2022 starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove, od 1. januarja 2023 dalje pa bo za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za zavarovance in zavarovanke veljal enak odmerni odstotek, to je 63,5 odstotka.

Z novelo ZPIZ-2I na novo določena tudi višina najnižje pokojnine in sicer v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove, kar od 1. maja 2021 dalje znaša 279,56 evra. Najnižja pokojnina se bo od določitve dalje le še usklajevala tako kot pokojnine in se ne bo več na novo določala v vsakem koledarskem letu za nove upravičence. Na ta način ne bo več razlik med upravičenci do najnižje pokojnine, saj se je za vse upravičence ta znesek izenačil.

Z novelo ZPIZ-2I je bil na novo določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, do katere so upravičeni tisti zavarovanci, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki dolžini, kot je predpisana dolžina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Zagotovljena pokojnina od 1. maja 2021 dalje znaša 620,00 evra, naprej  pa se bo usklajevala tako kot pokojnine.

Novela ZPIZ-2I je na novo uredila institut najnižjega zneska invalidske pokojnine za zavarovance, ki so pokojnino pridobili po določbah ZPIZ-2. V letu 2021 je bil določen v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove in od 1. maja 2021 znaša 388,54 evra. Tudi najnižji znesek invalidske pokojnine se bo naprej usklajeval tako kot pokojnine.

Povprečna neto starostna pokojnina v Sloveniji trenutno znaša 817,24 evrov. Najvišja pokojnina trenutno znaša 3.148,03 evre in jo prejema en upokojenec, najnižja pa 279,56 evrov in jo prejemajo 8103 upokojenci.

Pokojnine se po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo enkrat letno na začetku koledarskega leta za seštevek 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane v obdobju od januarja do decembra preteklega leta. Primerja se s povprečno bruto plačo, izplačano za preteklo leto in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej.

Letos so se uskladile 1. januarja, po razpoložljivih podatkih o rasti povprečne bruto plače v Sloveniji od januarja do septembra 2021, ki je bila okoli 1.850 evrov, in letni inflaciji od januarja do konca novembra 2021, ki je bila okoli 4,6-odstotna, se bodo prihodnje leto uskladile v februarju z veljavnostjo od januarja 2022.

Letni dodatek bo izplačan z junijskimi pokojninami konec junija in bo znašal od 140 do 450 evrov. Najvišji znesek bodo prejeli tisti s pokojninami do 570 evrov. Prejemniki pokojnin od 570,01 do 680 evrov bodo dobili 310 evrov, prejemniki pokojnin od 680,01 do 805 evrov 250 evrov, upokojenci s pokojnino od 805,01 do 970 evrov 200 evrov, tisti s pokojnino nad 970 evrov pa 140 evrov.

Prejemnikom invalidskih nadomestil do 805 evrov bo nakazan letni dodatek 250 evrov, prejemnikom nadomestil od 805,01 do 970 evrov 200 evrov, prejemnikom nadomestil nad 900 evrov pa 140 evrov.(viri: ZPIZCekin.si, MMC)

foto: pixabay

Oznake:, , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]