Pokojninski pro­blem je dol­go­ročno težje breme od vseh osta­lih, vključno s sana­cijo bank

3. Feb 2014 07:06

pokopljimo_mrtveŽe dolgo je znano, da je bila Slovenija veli­ko­du­šna pri upo­ko­je­va­nju – naši upo­ko­jenci so mladi in pokoj­nino pre­je­majo raz­me­roma dolgo. Mnogo dana­šnjih upo­ko­jen­cev si je pred leti poceni odku­pilo manj­ka­jočo pokoj­nin­sko dobo. Na Finančnem periskopu pišejo, da bodo z novim nepre­mič­nin­skim dav­kom, ki bo lastnike sta­no­vanj obre­me­nil bolj kot seda­nje nado­me­stilo za upo­rabo stavb­nega zemlji­šča, upo­ko­jenci (agre­ga­tno gle­dano) v majh­nem delu sami sebi pla­če­vali pokoj­nine.

 

Oznake:, ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]