Gospodarske javne službe kot skriti predmet poželenja politične elite

6. Jul 2018 06:07

V času, ko je bila Slovenija zgodba o uspehu, je leta 1993 stopil v veljavo Zakon o gospodarskih javnih službah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor pod tedanjim ministrom Jazbinškom. Bivša družbena podjetja so se z družbeno lastnino, s katero so upravljala, preoblikovala v gospodarske družbe pretežno ali v celoti v lasti države ali lokalnih skupnosti.

Gospodarske javne službe zagotavljajo javne dobrine, kot proizvode in storitve, ki jih trajno in nemoteno v javnem interesu zagotavljajo država in lokalne skupnosti zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Gospodarske javne službe se izvajajo preko režijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij in danih koncesij.

Javno podjetje je gospodarska družba, ki je v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti, ali pa je v lasti zasebnega kapitala, vendar opravlja javno gospodarsko službo …piše Stanko Štrajn

Oznake: , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]