Huda telesna poškodba in invalidnost

25. Okt 2019 13:30
Huda telesna poškodba
Visoka odškodnina Planinšec je specializirano odškodninsko podjetje tudi za hude telesne poškodbe

Huda telesna poškodba je vrsta poškodbe pridobljena kot posledica nesreče (delovna nesreča, prometna nesreča,…), fizičnega napada ali kot posledica ostalih zunanjih dejavnikov, ki nekoga telesno poškodujejo in povzročijo spremembe ter škodo na zdravju, lahko ogrozi življenje oškodovanca ali mu uniči oziroma oslabi dele telesa ali organa in s tem povzroči njegovo začasno ali trajno nezmožnost za delo, lahko tudi invalidnost.

V članku Huda telesna poškodba in invalidnost vas želimo seznaniti z vsemi pomembnimi informacijami in koristnimi nasveti vezanimi na vaše pravice in razpoložljive možnosti ob uveljavljanju odškodninskega zahtevka za primer hudih telesnih poškodb.

Velika večina oškodovancev ne razpolaga s podatkom in se ne zaveda, kako visoka odškodnina jim v resnici pripada in kaj vse se upošteva, oziroma je predmet izplačila odškodnine, za primer hude telesne poškodbe.

K hudim telesnim poškodbam štejemo naslednje: zlom, raztrganina, počena kost, močne udarnine, poškodbe glave, poškodbe živcev, opekline, poškodbe notranjih organov, amputacije, delno invalidnost, popolno invalidnost in ostalo.

Skupni imenovalec hudih telesnih poškodb je:

 • oškodovanec je lahko hospitaliziran (v večini primerov na travmatološki ambulanti),
 • oškodovanec je v bolnišnico pripeljan z nujno medicinsko pomočjo,
 • zaradi nastalih poškodb je potrebno večje število pregledov, obiskov specialistov, operacij,..
 • čas zdravljenja je dolgotrajen in v večini primerov psihično izjemno zahteven,
 • prisotnost številnih nevšečnosti tekom zdravljenja,
 • pogosti zapleti primarnih poškodb,
 • hude telesne poškodbe pustijo posledice na fizičnem, psihičnem in finančnem stanju oškodovanca,
 • povzroči začasno ali trajno nezmožnost za opravljanje dela

Huda telesna poškodba in visoka odškodnina, ki posledično pripada oškodovancu je lahko sestavljena iz naslednjih odškodnin:

 • odškodnina za nematerialno škodo (poškodbe, bolečine, strah, stres,…),
 • odškodnina za že nastalo in bodočo materialno škodo, kot so izpad dohodka, izgubljen dobiček ter nastali vsi ostali stroški povezani z zdravljenjem, prevozi, nakupi zdravil, pripomočkov, opreme in drugo,
 • odškodnina v obliki rente zaradi potrebne pomoči druge osebe (kadar so posledice na fizičnem ali psihičnem nivoju tako hude, da oškodovanec ni več sposoben skrbeti sam zase),
 • odškodnina v obliki rente v primeru izgubljenega zaslužka (kadar oškodovanec zaradi novo nastalega stanja, ne bo več sposoben opravljati pridobitne dejavnosti. Temu šteje npr. invalidnost 1. kategorije), ki je lahko mesečna doživljenjska oziroma do spremenjenih razmer ali kapitalizirana renta (enkratno izplačilo),
 • odškodnina za svojce, ki skrbijo za hudo poškodovane oškodovance
Kakšne vsote odškodnin lahko pričakujete za hude telesne poškodbe in invalidnost?

Višina odškodnine je lahko zelo različna, saj je vsak primer zgodba zase, a vam za lažjo predstavo lahko povemo, da se zneski odškodnin za hude telesne poškodbe gibljejo od 45.000 do 450.000 €, za primer invalidnosti pa celo do 1.200.000 €.

Možnost izplačila akontacije za hude telesne poškodbe in invalidnost

Takoj ko se zdravljenje prične, torej že v prvih tednih aktivnega zdravljenja, je z našo pomočjo možno pridobiti akontacijski zahtevek, ki znaša od 2.000 do 20.0000 €, za primer invalidnosti (paraplegije ali tetraplegije) tudi do 40.000 €, ki se nato valorizira ob končnem znesku izplačane odškodnine. Primeri iz prakse namreč kažejo, da se ob novo nastali situaciji na eni strani zmanjšajo prihodki (nezmožnost za delo), na drugi strani pa povišajo stroški (zaradi prenove stanovanja, lastne udeležbe v rehabilitaciji, nakupu osebnih, zdravstvenih pripomočkov,..), pri čemer lahko akontacijski znesek močno omili situacijo in vam je v veliko pomoč.

Na koga se obrniti po nasvet in pomoč?

Huda telesna poškodba in visoka odškodnina zanjo je najlažje in najhitreje dosegljiva predvsem takrat, ko si na poti uveljavljanja odškodninskega zahtevka poiščete za pomoč izkušene in strokovno usposobljene osebe na področju odškodninskega prava. Dejstvo namreč je, da so tovrstni postopki mnogo bolj kompleksni in zahtevni, kot za primer lažjih poškodb ali poškodb brez zapletov in daljšega obdobja zdravljenja.

Visoka odškodnina Planinšec se je v zadnjih letih specializirala ravno za primere, kjer so oškodovanci v prometnih nesrečah, delovnih nesrečah ali nesrečah drugega izvora utrpeli hude telesne poškodbe. Našim strankam nudimo podporo skozi celoten proces, jih spremljamo skozi celoten proces rehabilitacije, v primeru, da zdravljenje še vedno poteka, pomagamo pri zbiranju potrebne dokumentacije, vložimo odškodninski  zahtevek ter naredimo vse kar je v naši moči, da za vaš primer pridobimo najvišjo možno odškodnino.

Če ste utrpeli hude telesne poškodbe ali vam je priznana invalidnost, je Visoka odškodnina Planinšec zagotovo vaša pravilna izbira.

*Naročnik: Visoka odškodnina Planinšec

Oznake: , , , , , ,
[TheChamp-Sharing title="Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:"]